Schizofrenia jest bardzo znanym, a jednak często nierozumianym zaburzeniem psychicznym, wokół którego krąży wiele mitów i błędnych przekonań. Jednym z najpoważniejszych błędów w postrzeganiu tego zaburzenia jest powszechne przekonanie że osoba na nie cierpiąca nie jest w żadnym wypadku prowadzić stosunkowo normalnego satysfakcjonującego życia, utrzymać pracy zawodowej, czy ogólnie uczestniczyć w życiu społecznym. Wbrew popularnej opinii schizofrenia mimo iż jest to poważne, trwałe zaburzenie, nie jest ?wyrokiem? skazującym osobą na nią cierpiącą na życie pod stałą opieką. Pacjent, który otrzyma odpowiednią terapię psychologiczną połączoną z terapią farmakologiczną ma realne szanse na stosunkowo normalną egzystencję, włączając w to zdolność do pracy czy stworzenia rodziny.

Czym jest Schizofrenia?

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne na które składa się nietypowe zachowanie w relacjach społecznych oraz problemy z rozróżniania realności i urojeń. Do typowych symptomów schizofrenii należą:

  • fałszywe przeświadczenia,
  • problemy z koncentracją, zdezorganizowany proces myślowy,
  • halucynacje słuchowe,
  • brak zaangażowania w relacje społeczne,
  • problemy z motywacją.

Najbardziej charakterystyczną cechą schizofrenii są towarzyszące jej halucynacje i urojenia, które mogą się objawiać na wiele różnych sposobów. Przykładowo chory może być przeświadczony o tym że jest szczególnie ważną, a nawet nadnaturalną osobą, że z jego ciałem dzieje się coś bardzo i nienaturalnie złego (urojenia hipochondryczne) lub że ktoś postronny steruje jego myślami lub działaniami. Chory może też być pod wpływem urojeń prześladowczych, które objawiają się lękiem przed ludźmi, urojonymi bądź faktycznymi organizacjami.

Schizofrenia jest złożonym zaburzeniem, na które składają się zaburzenia procesu myślowego, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe. W związku z tym wymaga łączonej terapii, często wymagając kombinacji leków antypsychotycznych, antydepresyjnych czy przeciwlękowych, dla których dobrym dopełnieniem jest psychoterapia pomagająca w ułożeniu sobie nowego życia mimo choroby, pomocy w problemach z socjalizacją i innych powiązanych problemów. Korzystna jest też psychoterapia z udziałem bezpośredniego otoczenia osoby chorej (jak rodzina) jako że chorzy, którzy mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony najbliższych lepiej kontrolują swoją terapię, i są mniej narażeni na nawroty/nasilenie objawów schizofrenii.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Katarzyna Sztuka-Krzak – psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Sztuka-Krzak – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Jestem...

Zobacz więcej

Paulina Rozmarynowska – psycholog, psychoterapeuta

Paulina Rozmarynowska – psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień  „ Nie da się zmienić...

Zobacz więcej

Anna Laskowska – psycholog, psychoterapeuta

Anna Laskowska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pracuję z dziećmi w Centrum Psychoterapii „Adiuta” oraz w Przedszkolu...

Zobacz więcej

Anna Teodorowicz – psycholog, psychoterapeuta

Anna Teodorowicz – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy...

Zobacz więcej

Magdalena Borowska – psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Borowska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem oraz trenerem.  Ukończyłam 5 letnie całościowe szkolenie...

Zobacz więcej

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Jeśli borykasz się ze smutkiem, depresją, niestabilnym nastrojem, trudno...

Zobacz więcej