Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, ośrodku rekomendowanym przez PTP.
Pracuję w nurcie psychoanalitycznym i prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.
Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, na oddziale dziennym Szpitala Bródnowskiego oraz na rocznym stażu psychologa w grupie „Synapsis”.

Mam doświadczenie w pracy z osobami:

  • z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami nerwicowymi oraz z zaburzeniami afektywnymi,
  • z objawami psychosomatycznymi oraz z zaburzeniami odżywiania,
  • doświadczającymi niezrozumienia, samotności, lęku, smutku lub złości,
  • zmagającymi się z kryzysem w relacjach lub przeżywających stratę,
  • doświadczającymi ciągłego stresu lub wypalenia zawodowego,
  • chcących lepiej poznać siebie, poprawić swoją jakość życia.

Psychoterapię rozumiem nie tylko jako usuwanie objawów cierpienia, ale także jako dążenie do pełniejszego poznania siebie i dojrzalszego, zdrowszego funkcjonowania.
Ważne jest dla mnie zbudowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej w ramach której możliwe jest wspólne badanie relacji interpersonalnych pacjenta, odkrywanie nieświadomych wzorców zachowań oraz tego jak przeszłe doświadczenia wpływają na obecne życie.

Kiedy nieświadome staje się świadome, możliwy jest rozwój i wybór bardziej satysfakcjonujących dla jednostki rozwiązań. Towarzyszę w tym procesie z otwartością, życzliwością i ciekawością.

Umów wizytę:

Wizyty możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Telefon:
512-4... - pokaż cały
Email:
gabin... - pokaż cały