Jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pracuję z dziećmi w Centrum Psychoterapii „Adiuta” oraz w Przedszkolu Niepublicznym Jutrzenka w Markach.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją”, a także  studia podyplomowe  „Diagnoza i terapia pedagogiczna” oraz „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”. W zakresie psychoterapii szkoliłam się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje na szkoleniu z psychoterapii dziecięcej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej – jestem też członkiem tego towarzystwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, w przedszkolach oraz w poradni dla dzieci. Odbyłam staż terapeutyczny w przedszkolu Mądre Główki w Warszawie, współpracowałam jako terapeuta dziecięcy z przedszkolem Ciuchcia Puch – Puch, prowadziłam terapie dzieci w Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka „Asysta”, pracowałam także jako psychoterapeuta na Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Prowadzę terapie dzieci  wysokofunkcjonujących ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, przejawiających trudności emocjonalne, rozwojowe, adaptacyjne oraz  trudności w relacjach.

Pomagam dzieciom  które:

– są smutne, zbyt nieśmiałe, wycofane, mają niskie poczucie własnej wartości,

– zmagają się z niepokojem, lękami nocnymi lub innymi,

– przeżywają stres i silne napięcia emocjonalne,

– zmagają się z wybuchami złości i agresji,

– mają trudności z rozłąką z rodzicami / lub z jednym z rodziców,

– przejawiają trudne zachowania, kłopoty z koncentracją uwagi,

– mają trudności w sytuacji pojawienia się rodzeństwa, rozwodu rodziców, choroby/niepełnosprawności rodziców lub rodzeństwa, zmiany miejsca zamieszkania,

– przeżyły śmierć bliskiej osoby lub innego rodzaju utratę,

– borykają się z nawykowymi zaparciami, moczeniem nocnym, zaburzeniami odżywiania,

– przeżywają jeszcze inne trudności w przedszkolu, szkole lub w związku z sytuacją domową.

Psychoterapia polega na systematycznych, dostosowanych do potrzeb i wieku dziecka spotkaniach terapeuty z dzieckiem. Sesje terapeutyczne  odbywają się w bezpiecznej atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia. Początkowe spotkania z dzieckiem służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem oraz poznaniu jego zasobów i trudności. Na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców/opiekunów – w celu zdobycia informacji o rozwoju dziecka i jego trudnościach. Serdecznie zapraszam do kontaktu rodziców / opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W swojej pracy przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Umów wizytę:

Wizyty możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Telefon:
512-4... - pokaż cały
Email:
gabin... - pokaż cały