Poradnictwo psychologiczne to doraźna forma wsparcia psychologicznego dla osób, które doświadczają chwilowego kryzysu powstałego wskutek bieżących sytuacji życiowych, jeśli są to problemy cyklicznie powtarzające się lub trwające od lat, najczęściej bardziej właściwą formą pomocy będzie psychoterapia.

Poradnictwo może dotyczyć również sytuacji, w których osoba nie ma możliwości podjęcia psychoterapii, mimo że jej potrzebuje, np. jeśli wyjeżdża i nie będzie w stanie fizycznie podjąć terapii. Wtedy nawet pojedyncze spotkanie z psychologiem może nieść ulgę.

Poniżej znajdziesz listę psychologów oferujących poradnictwo psychologiczne na terenie Warszawy.

Dodaj swój gabinet do bazy