Psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień

 „ Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji ”. Carl Gustaw Jung

 Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim – w Instytucie Profilaktyki Społecznej i  Resocjalizacji. Jestem także absolwentką szkoły podyplomowej – Studium Terapii Uzależnień w  Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Po trzyletnim szkoleniu prowadzonym w nurcie psychoterapii integracyjnej i odbyciu staży klinicznych w stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień uzyskałam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Aktualnie nadal podnoszę swoje kwalifikacje. Jestem w trakcie szkolenia w psychoanalityczne zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” organizuje działalność szkoleniową według standardów E.G.A.T.I.N, a w 2011 roku otrzymał członkostwo w Europejskiej Federacji Psychoterapeutów Psychoanalitycznych (E.F.P.P). Zgodnie ze standardami szkolenia dbam o swój rozwój uczestnicząc we własnej analizie grupowej, przyswajam wiedzę związaną z teorią psychoanalityczną oraz uczestniczę w superwizjach pracy klinicznej indywidualnej i grupowej.

 Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując zarówno z pacjentem w psychoterapii indywidualnej jak i grupowej, głównie w stacjonarnych placówkach dedykowanych pacjentom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Prowadzę także konsultacje on-line dla osób z problemem uzależnień behawioralnych i ich rodzin oraz psychoterapię indywidualną w nurcie analitycznym.

 Moja potrzeba pracy z pacjentem w oparciu o nurt psychoterapii analitycznej zrodziła się w trakcie zgłębiana wiedzy dotyczącej tego, co determinuje życie psychiczne człowieka. Bliskie mi jest myślenie, że aby odzyskać wewnętrzną wolność, należy przywrócić to, co nieświadome. W pracy z pacjentami poszukuje przyczyn ich cierpienia przywołując z nimi wspólnie zarówno najwcześniejsze doświadczenia jak również analizuje aktualne relacje, przeżycia i zachowanie. Stoję na stanowisku, że wiedza o sobie i świadomość przeżywanych emocji wpływają na poprawę funkcjonowania jak również wyzwalają zdolność do miłości i troski o innych ludzi.

 Do kontaktu zapraszam osoby doświadczające:

 • trudności w relacjach z innymi ludźmi lub związkach;
 • problemów związanych z seksualnością;
 • powtarzających się porażek w życiu osobistym lub zawodowym;
 • dotkliwych strat: śmierci bliskiej osoby lub rozpadu relacji;
 • silnego lęku;
 • obniżonego nastroju, braku nadziei i smutku;
 • dolegliwości cielesnych, które trudno wyjaśnić;
 • natrętnych myśli lub kompulsywnych zachowań;
 • poczucia samotności lub odrzucenia;
 • problemów z wyrażaniem złości;
 • trudności z wyrażaniem własnych potrzeb i stawianiem granic;
 • poczucia braku sensu życia.
Umów wizytę:

Wizyty możliwe tylko po wcześniejszym umówieniu terminu.

Telefon:
512-4... - pokaż cały
Email:
gabin... - pokaż cały