Nadużycia seksualne jest to nadal temat tabu, który z trudem przebija się do debaty publicznej. W związku z tym istnieje wiele mitów dotyczących tego problemu, a ofiary przemocy seksualnej często nie wiedzą jak i gdzie mogą szukać pomocy, a nawet mogą nie zdawać sobie w pełni sprawy z tego, że ofiarami przemocy seksualnej. Jednym z mitów jest na przykład założenie, że przemoc seksualna sprowadza się tylko do gwałtu, podczas gdy wiele innych zachowań jest w istocie przemocą seksualną i może prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji psychicznych u osób ich doznających. Przemoc seksualna często przybiera formę, w której sprawca przymusza ofiarę do czynności seksualnych nie wprost, np. poprzez groźby czy manipulacje emocjonalną.

Przemoc seksualną można dotyczyć zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Dzieci, które stały się ofiarami przemocy seksualnej często bronią się przed związaną z tym traumą poprzez wypieranie związanych z tym wspomnień, odcinanie się od powiązanych z traumą myśli i uczuć. Tak stłumione wspomnienia mogą łatwo ujawnić się w dorosłym życiu prowadząc do poważnych zaburzeń psychologicznych związanych z poczuciem własnej wartości, czy problemami w integracji społecznej. Osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej w dzieciństwie w późniejszym okresie częściej sięgają po alkohol, narkotyki, lub dokonują samookaleczeń.

Psychoterapia młodych ofiar przemocy seksualnej pomaga leczyć depresję, niską samoocenę (zwłaszcza powiązaną z własnym ciałem) oraz połączone problemy jak np. skłonność do samookaleczeń. Pomoc psychologa może również pomóc w przywróceniu normalnych relacji z innymi osobami i przywróceniem dziecku zaufania wobec osób dorosłych.

Ofiarami przemocy seksualnej mogą być również osoby dorosłe. Wbrew powszechnemu mniemaniu przemocy seksualnej nie dopuszczają się jedynie osoby obce ofierze. Bardzo często ofiara zna osobiście sprawcę przemocy, a nawet możemy mówić o przemocy seksualnej występującymi w związkach. Taka przemoc seksualna jest szczególnie niebezpieczna, bo osoba pozostająca w takim związku ma trudności w jasnej ocenie swojej sytuacji i często stara się nie uświadomić sobie problemu za pomocą różnych mechanizmów obronnych. Do przejawów przemocy seksualnej należy na przykład domaganie się stosunku seksualnego mimo sprzeciwu partnera, fizyczne zmuszanie do stosunku seksualnego (również za pomocą gróźb przemocy fizycznej), przymuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, lub inne formy wymuszania stosunku wbrew woli drugiej osoby.

Przemoc seksualna może mieć długotrwały negatywny wpływ na życie osoby, która była jej ofiarą, zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Psychoterapia może istotnie pomóc osobom zmagającymi się z traumą pozostałą po przemocy, czemu zwłaszcza sprzyja możliwość wyartykułowania swoich myśli i okazania swoich emocji powiązanych z tym zdarzeniem w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze gabinetu psycholoterapeutycznego.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Katarzyna Sztuka-Krzak – psycholog, psychoterapeuta

Katarzyna Sztuka-Krzak – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Jestem...

Zobacz więcej

Paulina Rozmarynowska – psycholog, psychoterapeuta

Paulina Rozmarynowska – psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień  „ Nie da się zmienić...

Zobacz więcej

Anna Laskowska – psycholog, psychoterapeuta

Anna Laskowska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą i pedagogiem. Pracuję z dziećmi w Centrum Psychoterapii „Adiuta” oraz w Przedszkolu...

Zobacz więcej

Anna Teodorowicz – psycholog, psychoterapeuta

Anna Teodorowicz – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy...

Zobacz więcej

Magdalena Borowska – psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Borowska – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, pedagogiem oraz trenerem.  Ukończyłam 5 letnie całościowe szkolenie...

Zobacz więcej

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Jeśli borykasz się ze smutkiem, depresją, niestabilnym nastrojem, trudno...

Zobacz więcej