Nadużycia emocjonalne są niestety częstym elementem naszego życia. Najczęściej ofiarami nadużyć stają się osoby o ograniczonych możliwościach obrony przed takim zachowaniem, jak dzieci lub osoby starsze, ale nawet w dorosłym wieku i niezależnie od płci możemy znaleźć się w sytuacji lub sytuacjach, gdy stajemy się ofiarami nadużyć emocjonalnych. Może dochodzić do nich w obrębie rodziny, w szkole, na uczelni lub w środowisku pracy. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z nierównowagą sił między uczestniczącymi w relacji osobami prawdopodobieństwo pojawienia się nadużyć emocjonalnych jest szczególnie duże, ale nieograniczone do tego typu relacji.

Z nadużyciami emocjonalnymi mamy do czynienia, gdy jedna osoba celowo podejmuje działania, które u innej osoby wywołują emocjonalną traumę. Taka osoba przeważnie stara się obniżyć poczucie wartości swojej ofiary, zastraszyć ją, w celu osiągnięcia kontroli nad jej zachowaniem, osiągnięcia poczucia dominacji i autorytarnej władzy. Nadużycia emocjonalne zazwyczaj maja charakter długotrwały i przyjmują formę regularnego znęcania się nad ofiarą (psychicznego i werbalnego).

Emocjonalne nadużycia mogą przejawiać się:
– werbalnym znęcaniem się,
– upokarzaniem ofiary w sytuacjach społecznych
– ingerencją w prywatność osoby prześladowanej, np. poprzez śledzenie lub ingerencje w prywatne przedmioty ofiary (niszczenie, zabieranie),
– usiłowaniem narzucenia całkowitej kontroli np. w kwestii ubioru czy wydawania pieniędzy.

Długotrwałe nadużycia emocjonalne są bardzo niebezpieczne dla psychiki ofiary i często mają negatywne konsekwencje nawet długo po zakończeniu relacji, które były ich źródłem. Osoby, które były ofiarami nadużyć jako dzieci, często jeszcze w dorosłym życiu odczuwają negatywne skutki tych przeżyć. Często wiąże się to np. z zaniżonym poczuciem własnej wartości, niskim poczuciem kontroli nad swoim życiem, czy skłonnościami depresyjnymi.

Do typowych objawów związanych z nadużyciami emocjonalnymi należą:
– zaniżona samoocena,
– izolacja społeczna i towarzyska,
– stany lękowe i depresyjne,
– dezorganizacja i brak poczucia kontroli,
– nadmierny stres i pobudzenie,
– skłonność do uzależnień.

Ofiary nadużyć emocjonalnych często same siebie obwiniają za to co ich spotkało, w sobie szukając przyczyny negatywnych zachowań innych ludzi, obwiniając się i głębiej popadając w negatywne stany emocjonalne. W związku z długotrwałością skutków nadużyć emocjonalnych i ich znacznego negatywnego wpływu na dalsze życie ofiar, ważne jest aby ofiara nadużyć otrzymała stosowną pomoc w swoich zmaganiach od wykwalifikowanego psychoterapeuty.

Konsultacje psychologiczne służą odbudowaniu poczucia własnej wartości; zrozumienia swojej roli jako ofiary nadużyć, zdjęcia z siebie odpowiedzialności za doznane krzywdy, i zwiększeniu odporności na podobne zagrożenia w chwili obecnej i przyszłości.

W tym miejscu odnajdziesz specjalistów którzy w szczególności są zaangażowani w to zagadnienie. Przebyli dodatkowe szkolenia, praktyki czy też po prostu naukowo interesją się tym tematem.

Dodaj swój gabinet do bazy

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Agnieszka Guzowska – psycholog, psychoterapeuta

Jeśli borykasz się ze smutkiem, depresją, niestabilnym nastrojem, trudno...

Zobacz więcej

Nina Turek – pomoc psychologiczna, psychoterapia

Nina Turek – pomoc psychologiczna, psychoterapia

Prowadzę gabinet, w którym pracuję jako psychoterapeuta analityczny. Zajmuję...

Zobacz więcej